Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout 03 620 22 11 info@kalmthout.be
vergrootWebsite overzicht

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonbos’ garandeert wonen in groene omgeving

De gemeente Kalmthout heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, opgemaakt voor het gebied gelegen in het zuidwesten van de gemeente (zie plan). Het RUP kreeg de naam ‘Woonbos’, omdat het gaat om een bosrijk gebied waar ook veel bewoning is. Het doel van het RUP is om dat groen karakter te behouden. Het woongebied wordt verfijnd naar een woonbosgebied, met een aan de omgeving aangepaste lage bebouwingsdichtheid en een betere bescherming van het woonboskarakter.

Op 2 november 2015 start het openbaar onderzoek. Tot en met 31 december 2015 kan iedereen over dit plan zijn mening uiten. Om iedereen voldoende in te lichten over de details van dit RUP, organiseert de gemeente een infomarkt op zaterdag 14 november 2015 van 13u tot 17u in de parochiezaal van Heide (Heidestatieplein 8). Medewerkers van de gemeente en van het studiebureau zijn er aanwezig om de nodige duiding bij de plannen te geven.

Het plan ligt ook ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis: maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en op maandagavond van 18u30 tot 20u. Of bekijk het op de website www.kalmthout.be/rupwoonbos.

Opmerkingen, suggesties en bezwaren kunnen van 2 november 2015 tot en met 31 december 2015 ingediend worden door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan: GECORO p.a. Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout. Of geef je bezwaar, gericht aan GECORO, af tegen ontvangstbewijs op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.